13 July 2024 Saturday
Twitter

BAŞKANDAN

 

Çalışmalarımızın merkezini kırsal alan duyarlılığı oluşturur.

Çünkü, kırsalın problemi hepimizin en önemli problemi. Çünkü kırsaldaki sorunlar kırsalda yaşamı zorlaştırdığı gibi şehre yansır, sanayiye yansır, üretime yansır, milli ekonomiye yansır, haliyle bir noktadan sonra küresel ekonomiye etki eder.

Bu zincirin bir kez farkına vardığımızda, aslında sorunları kaynağında çözmenin çok daha kolay olduğunu göreceğiz.

Kırsalda yaşayanların çoğu tarımla, hayvancılıkla uğraşıyor ve maalesef çok uzun yıllar ihmal edilmişler, verimlilikleri ve karlılıkları düşmüş, yurt dışındaki çiftçilerin üretimleri ile rekabet şansları yok seviyesine inmiş.

Tarımsal üretimde verimlilik yakalanmayınca, terk etmişler tarımsal üretimi ve tutmuşlar şehrin yolunu...

İşte sorunlar tam burada başlıyor:

  • Sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşmamız zorlaşıyor,
  • Kente gelenler kentte yaşayanların konforuna ortak oluyorlar ve hazırlıksız yakalanan kent yaşanmaz hale geliyor,
  • Kent çeperine (varoşlara) yerleşen köylüler şehre alışmak bir kenara, köy geleneklerini kentte yaşamaya çalışıyorlar, dolayısıyla ne köylü ne de kentli oluyorlar
  • Ekonomik olarak zorluklar başlıyor ve köyde kendi kendine kolaylıkla yeten ailelerde sorunlar başgöstermeye başlıyor ve sonra:
  • Kadın şiddetine,
  • Çocuk işçiliğin artmasına,
  • Suç örgütlerine karışmaya başlayabiliyorlar...

Köyde kalanlarda ise durum:

  • Tarımsal üretim yaparken kendini geliştirmekten uzakta, verimlilik ve karlılık azalmış durumda,
  • Köyden kente göç, kırsaldaki işgücü fiyatlarını da arttırmış durumda bu da karlılığı çok azaltıyor,
  • Tarımsal üretim yapanlar "çevre sorunlarına" duyarlı değiller. Topraklarımızı kolayca kirletip, suyu boşa harcayarak dünyanın geleceğini tehlikeye atıyorlar...

Çözüm sanıldığı kadar zor değil !

Kırsal alana yapılacak projeler ile tarımsal üretimde kârlılık ve verimlilik arttırılarak yukarıda hatırlattığımız sorunları çözüme ulaştırmak sanıldığı kadar zor değil. Bireysel aile çiftçilerinin verimliliğini, karlılığını ve buna bağlı olarak yaşam kalitelerini yükseltmek zorundayız. 

Bir sorunu fark ettiysek çözme sorumluluğu bizimdir.

Sonuç odaklı çözümler üretmek gerek diyerek yola çıktık!

TABİDER 2015