23 April 2024 Tuesday
Twitter

DERNEK KURULUŞ AMACIMIZ

Tarım Bilincini Geliştirme Derneği olarak amacımız;

Çiftçilerimizin kârlı üretim yapabilmelerini, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak için üretimden tüketime tarım bilincini aşılamaktır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye'ye yakışan budur.

Günümüzde tarım küresel anlamda değer kazanıyor. Bunun sebepleri ise

. Dünya nüfusunun giderek artış göstermesi,

. Yeşil alanların ve tarım arazilerinin her geçen gün kaybolması ve şehirleşmesi,

. Açlık ve beslenme bozukluğuna bağlı sağlık sorunları,

. İklimlerin değişmesi ve kuraklığın artması şeklinde.

Gelişmiş ülkelerde modern tarım teknikleri uygulanıyor ve birçok devlet, çiftçilik yapan vatandaşlarına büyük imkanlar sağlayarak kazançları sayesinde yaşam standartlarını yükseltiyor.

Teknolojinin getirdiği yenilikler tarım sektörüne modern imkanlar sunsa da ne yazık ki ülkemizde halen eski yöntemler uygulanıyor, haliyle çiftçilerin bilinçlendirilmesi bu anlamda çok önemli.

Çünkü yaygın olarak başvurulan geleneksel, babadan-gelme yöntemlerle yürütülen çiftçilik faaliyetleri, çevre kirliliği oluşturarak doğal kaynakların kirlenmesine neden oluyor, hem doğaya hem de insan sağlığını tehdit eden unsurlara yol açıyor. Ayrıca ülkemiz sulama kaynakları açısından kuraklık tehlikesinin bulunduğu iklimsel bir kuşakta yer alıyor. Haliyle çiftçilerin vahşi sulama tercihlerinden vazgeçmesi ve daha az su harcanan bitki çeşitlerinin yetiştirilmesi yani kârlı üretim ve modern tarım bilincinin aktarılması, sulama sistemlerinin modernleşmesi su verimliliğimiz açısından önem kazanıyor.

TABİDER olarak rolümüz çiftçimizi bilinçlendirirken çevrenin daha az etkilenmesini sağlamak, üretim kalitesini ve kırsal kesimin yaşam refahını arttırmak, tüketicilere daha kaliteli ve sağlıklı ürünler sunabilmek için zemin oluşturmaktır.

Kırsal kesimde kazanç ve refahın artışı ülkemiz ekonomisine de değer kazandıracaktır.

Ülkemiz çok değerli tarımsal ürünler üretebilir ve Türkiye, tarımda markalaşarak tüm dünyaya açılabilecek potansiyele ulaşabilir

Milletimiz ve tarım sektöründe yer alan bizler, bunu başarabilecek yeteneklere sahibiz.