13 July 2024 Saturday
Twitter

TARIM DOSTLARI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI

1- Dernek Hakkında

Çalışmalarımızın merkezini kırsal alan duyarlılığı oluşturur.

Çünkü, kırsalın problemi hepimizin en önemli problemi. Çünkü kırsaldaki sorunlar kırsalda yaşamı zorlaştırdığı gibi şehre yansır, sanayiye yansır, üretime yansır, milli ekonomiye yansır, haliyle bir noktadan sonra küresel ekonomiye etki eder.

Bu zincirin bir kez farkına vardığımızda, aslında sorunları kaynağında çözmenin çok daha kolay olduğunu göreceğiz.

Kırsalda yaşayanların çoğu tarımla, hayvancılıkla uğraşıyor ve maalesef çok uzun yıllar ihmal edilmişler, verimlilikleri ve karlılıkları düşmüş, yurt dışındaki çiftçilerin üretimleri ile rekabet şansları yok seviyesine inmiş.

Tarımsal üretimde verimlilik yakalanmayınca, terk etmişler tarımsal üretimi ve tutmuşlar şehrin yolunu...

İşte sorunlar tam burada başlıyor:

 • Sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşmamız zorlaşıyor,

 • Kente gelenler kentte yaşayanların konforuna ortak oluyorlar ve hazırlıksız yakalanan kent yaşanmaz hale geliyor,

 • Kent çeperine (varoşlara) yerleşen köylüler şehre alışmak bir kenara, köy geleneklerini kentte yaşamaya çalışıyorlar, dolayısıyla ne köylü ne de kentli oluyorlar

 • Ekonomik olarak zorluklar başlıyor ve köyde kendi kendine kolaylıkla yeten ailelerde sorunlar baş göstermeye başlıyor ve sonra:

 • Kadın şiddetine,

 • Çocuk işçiliğin artmasına,

 • Suç örgütlerine karışmaya başlayabiliyorlar...

Köyde kalanlarda ise durum:

 • Tarımsal üretim yaparken kendini geliştirmekten uzakta, verimlilik ve karlılık azalmış durumda,

 • Köyden kente göç, kırsaldaki işgücü fiyatlarını da arttırmış durumda bu da karlılığı çok azaltıyor,

 • Tarımsal üretim yapanlar "çevre sorunlarına" duyarlı değiller. Topraklarımızı kolayca kirletip, suyu boşa harcayarak dünyanın geleceğini tehlikeye atıyorlar...

Çözüm sanıldığı kadar zor değil !

Kırsal alana yapılacak projeler ile tarımsal üretimde kârlılık ve verimlilik arttırılarak yukarıda hatırlattığımız sorunları çözüme ulaştırmak sanıldığı kadar zor değil.

Bir sorunu fark ettiysek çözme sorumluluğu bizimdir.

Sonuç odaklı çözümler üretmek gerek diyerek yola çıktık!

2- Program Tanıtımı

Tarım Dostları Programı, Aydın’ın Koçarlı ilçesinin Kasaplar Köyü’nde yer alan Vodafone Akıllı Köy Merkezi’nde 23 Temmuz 2018 tarihinde başlayacaktır ve bu programın en az 2 ay sürmesi planlanmaktadır.

Bu programa 18-30 yaş aralığında kişiler başvuru yapacaklardır.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayın.

Bu programın amaçları;

Gençleri tarımsal bilinç teması çerçevesinde bir araya getirmek,
 • Gençlerin tarım ve teknoloji alanında çalışma yapmalarını sağlamak ve bu alanlara yönlendirmek,

 • Gençlerin tarımsal bazlı teknolojileri yakından tanımasını sağlamak ve bu konusunda çalışmalar yapmalarını sağlamak,

 • Gençlerin yapacakları araştırmalara (tez çalışması) destek vermek,

 • Vodafone Akıllı Köy’ün işleyişine katkıda bulunmak

Gençler, Vodafone Akıllı Köy Merkezi’nde programın amaçlarına yönelik çalışmalar yapacaklardır. Program boyunca ilgili departmanlardaki arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklardır.

Programa katılan gönüllülerin ulaşım (köye ulaşım), konaklama ve yemek masrafları tarafımızca karşılanacaktır.

Program ve başvuru formu ile ilgili soru/sorun/öneri için  mustafa.caylan@tabider.org mail adresinden Mustafa Ali Çaylan'a ulaşabilirsiniz.

Tarım Dostları Gönüllülük Programı çatısı altında 3 farklı program bulunmaktadır. Bunlar;

Kolaylaştırıcı Programı

i. Kapsam

Tarım Dostları Gönüllülük Programı’nın içerisinde yer alan Kolaylaştırıcı Programı sivil toplum alanında gönüllülük yapan, sivil toplum tecrübesine sahip genç gönüllüler için tasarlanmıştır. Bu program kapsamında 2 kişi gönüllü olarak TABİDER koordinatörüne  bağlı olarak Tarım Dostları Programı’nın işleyişi ile ilgili destek mekanizmalarına katkıda bulunacaktır.

Kolaylaştırıcı Gönüllü formuna ulaşmak için tıklayın.

Diğer programların aksine Kolaylaştırıcı Programı; sivil toplum alanında kariyer yapmak isteyen, sivil toplum kuruluşlarının işleyişine meraklı kişiler için daha uygun bir programdır.

ii. Süre

Bu programda gönüllüler 2 ay boyunca, hafta içerisinde 5 gün ve bu günler içerisinde 5’er saat çalışarak mekanizmanın işleyişine katkı sağlayacaklardır.

iii. İş tanımı

 • Program dahilindeki eğitimlere destek olmak

 • Derneğin organizasyonel süreçlerine destek olmak

 • Tarım Dostları Programı Gönüllüleri’ne destek olmak

 • Proje yazma ve hazırlama süreçlerinde bulunmak

Araştırmacı Programı
 

a) Kapsam

Araştırmacı Programı tarım alanında akademik bilgi üretmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu program aşağıdaki konularda hali hazırda araştırma yürüten ya da yürütmek isteyen genç araştırmacılar için tasarlanmıştır.

 • Tarım ve teknoloji

 • Yeni tarım teknikleri

 • Çiftçilik ve Çiftçiliğin sosyolojik yeri

 • Köy hayatı ve tarım

 • Çiftçilik ve tersine göç

 • Köyden kente göç ile mücadele

Bu konular bağlamında araştırma yapan tüm araştırmacılara Vodafone Akıllı Köy kapılarını açıyor. Araştırma programı kapsamında gönüllü olan araştırmacılar Vodafone Akıllı Köy’ün misafirhanesinde ücretsiz konaklayarak Vodafone Akıllı Köy’ün sahasını ve verilerini kullanma şansı yakalayacaktır.

b) Süre

En az 2 ay, en fazla 12 ay

c) Veri paylaşımı

Programa dahil olan araştırmacıların; araştırma sonunda ulaştığı sonuç ve bulguları öneri olarak TABİDER ile paylaşması beklenmektedir.

Gönüllü Programı

Gönüllülerimiz bu program çatısı altında 2 farklı alanda çalışma yapacaklardır. Bunlar;  

Tekno Gönüllüler

 1. Kapsam

Tarım Dostları Gönüllülük Programı kapsamında gönüllülük yapacak tekno gönüllüler Vodafone Akıllı Köy’de teknoloji ve yazılım alanında yapılan çalışmalara destek olacaklardır. Teknoloji ve yazılım alanında yapılan çalışmalarda var olan projelerin sürdürülmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda çalışma yürüteceklerdir.

Tekno Gönüllüler formuna ulaşmak için tıklayın.

 1. Süre

Bu programda gönüllüler en az 2 ay boyunca, haftada 5 gün ve bu günler içerisinde 5’er saat çalışarak mekanizmanın işleyişine katkı sağlayacaklardır.

 1. İş Tanımı

 • Araştırma ve geliştirme odaklı yapılan çalışmalara destek olmak

 • Yeni projeler üretmek ve var olan projelere destek sağlamak

 • Big Data analizi yapmak ve algoritma oluşturmak    

 • Sahadaki sensörlerle ilgili çalışmalar yapmak    

 1. Teknolojik Altyapı

Tasarım   - Üç boyutlu görseller hazırlama

                                                            -Proje prototipi oluşturma

                                         Donanım - Protitipe uygun özellikleri belirleme  

                                                            - Prototipin gereksinimleri karşılama

                                             Yazılım    - Kod içeriğini yazma

                                                   -Projenin yazılımını oluşturma

Tarım Gönüllüleri

a) Kapsam

Tarım Dostları Gönüllülük Programı kapsamında gönüllülük yapacak tarım gönüllüleri Vodafone Akıllı Köy’de gübreleme, ilaçlama, yabancı ot mücadelesi, hasat işlemleri vb. alanlarda yapılan çalışmalara destek olacaklardır. Bunun yanında peyzaj alanında yapılan çalışmalara katılacak ve bu alanda yapılan çalışmalara destek sağlayacaklardır.


Tarım Gönüllüleri formuna ulaşmak için tıklayın.

b) Süre

Bu programda gönüllüler 2 ay boyunca, haftada 5 gün ve bu günler içerisinde 5’er saat çalışarak mekanizmanın işleyişine katkı sağlayacaklardır.

c) İş Tanımı 
 • Sahada yapılan gübreleme, ilaçlama, yabancı otlarla mücadele, hasat işlemleri vb. konularda yapılan çalışmalara destek olmak,

 • Peyzaj alanında var olan malzemeleri değerlendirip yeniden kullanmak,

 • Yeni fikirler üretip farklı çalışmalar yapılmasına katkıda bulunmak

3. Eğitimler 

Program boyunca gönüllülerimize farklı konularda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu nedenle farklı konularda tematik eğitimler gerçekleştireceğiz. Bu eğitimler şunlardır; 

a) Tarım Bilinci ve Sürdürülebilirlik

b) Temel İnsan Hakları

c) Toplumsal Cinsiyet

d) Sosyal Girişimcilik

e) Ekolojik Okur-Yazarlık

Bu eğitimlerle ilgili takvimi gönüllülük programın başında sizlerle paylaşacağız

4. Sosyal Yaşam 

a) Sosyal Aktivite Odası 

Gönüllülerimiz Vodafone Akıllı Köy Merkezi’nde bulunan aktivite odasında boş zamanlarını çok farklı şekilde değerlendireceklerdir.  Farklı kutu oyunları, satranç vb. oyunlarla boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendireceklerdir.

b) Trekking-Yüzme 

Gönüllülerimizle beraber  hafta sonu farklı yerlere doğa yürüyüşleri gerçekleştireceğiz. Ayrıca Kuşadası’nın yakın olması sebebiyle bazı zamanlarda denize gideceğiz.

c) Spor Faaliyetleri

Vodafone Akıllı Köy Merkezi’nde futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi çeşitli spor alanları mevcuttur. Gönüllülerimizle beraber farklı zamanlarda spor faaliyetleri düzenleyeceğiz.

d) Kütüphane

Gönüllüler, Vodafone Akıllı Köy bünyesinde bulunan kütüphaneden istedikleri şekilde yararlanabileceklerdir.

5. Yaşam Alanı

a) Konaklama

Vodafone Akıllı Köy 17 kişilik bir misafirhaneye sahiptir. Misafirhanelerimiz 5’er ve 7’şer kişiliktir. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanındadır.

b)Yemek

3 öğün yemek kurumumuz tarafından karşılanacaktır. Sabah ve akşam yemeklerini gönüllü grubun koordinasyonunda kendisi hazırlaması beklenmektedir.7/24 kullanabileceğiniz mutfak vardır. Sabah ve akşam yemekleri için tüm malzemeler tarafımızca karşılanacaktır.Öğle yemekleri ise Vodafone Akıllı Köy personeli için çıkan yemek aracılığı ile karşılanacaktır. Bu konuda yemekhanede yemek hazırlayan kişiye yardımcı olacağız.

c) Kurallar

 • Gönüllüler mesai saatleri boyunca ana binayı kullanabileceklerdir. (Çalışma, toplantı vb.) Fakat mesai saati bittikten sonra ana binaya giriş olmayacaktır.
 • Gönüllüler Vodafone Akıllı Köy’ün işleyişine katkı sağlayacaklardır.

 • Vodafone Akıllı Köy, içerisinde ateş yakmak kesinlikle yasaktır.

 • Gönüllüler, Vodafone Akıllı Köy’de çevreyi temiz tutmak zorundadır.

 • Vodafone Akıllı Köy’de sigara kullanımı belirli bir alanda olacaktır. (Oryantasyonda detaylı bilgi verilecektir.) O alan dışında sigara kullanımı kesinlikle yasaktır.  

 • Vodafone Akıllı Köy içerisinde alkol kullanımı mesai saatleri dışında olacaktır. Mesai saatleri içerisinde kesinlikle yasaktır.

 • Vodafone Akıllı Köy dışında yer alan köy halkı ile uygun bir iletişim kurulmasına özen gösterilmelidir. (Oryantasyonda detaylı bilgi verilecektir.)

 • Yukarıda belirlenen  kurallara uyulmasına özen gösterilmelidir.

6. Takvim
 • Takvim, oryantasyon programında gönüllülerimize aktarılacaktır.

7. Sıkça Sorulan Sorular

 • Program ücretli mi ?

Hayır. Programa kabul edilen gönüllülerin ulaşım (rayiç bedel), konaklama ve yemek masrafları tarafımızca karşılanacaktır.

 • Programlarda belirtilen süreden daha az ya da fazla kalabilir miyim ?

Program ve programın içindeki eğitim ve faaliyetler sizin belirtilen süre kadar programın içinde kalmanız düşünerek hazırlandı.

 • Program sonunda katılım belgesi alacak mıyım ?

Evet, vodafone akıllı köy ve TABİDER onaylı içinde aldığınız eğitimlerinde olduğu belge tarafınıza iletilecektir.

 • Konaklama Vodafone Akıllı Köy içinde mi olacak ?

Evet, Vodafone Akıllı Köy 17 kişilik bir misafirhaneye sahiptir. Misafirhanelerimiz 5’er ve 7’şer kişiliktir. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanındadır.

 • Yemek ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız ?

3 öğün yemek kurumumuz tarafından karşılanacaktır. Sabah ve akşam yemeklerini gönüllü grubun koordinasyonunda kendisi hazırlaması beklenmektedir.7/24 kullanabileceğiniz mutfak vardır. Sabah ve akşam yemekleri için tüm malzemeler tarafımızca karşılanacaktır.

Öğle yemekleri ise Vodafone Akıllı Köy personeli için çıkan yemek aracılığı ile karşılanacaktır.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayın.
 • Site Yorumları
 • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.