19 June 2024 Wednesday
Twitter

TOPRAKSIZ TARIMIN FAYDALARI

Topraksız tarımın üreticiye pek çok alternatif sunması bir başka yanıdır. Topraksız kültürde üretici sebze türüne, seranın durumuna parasına bakarak dikey ve yatay kültür ve eğik yüzeyler kültürü gibi katı ortam kültüründen veya su kültüründen birini seçebilir.

* Topraksız tarımda, Toprağı devre dışı bıraktığımız için, toprağı işleme, yıkama, dezenfekte etme gibi masraflı ve emek gerektiren işlemlere gerek yoktur. 
* Tarımsal üretim bütün olarak tarım alanları dışında gerçekleştirilebilir, Örneğin evlerin balkon ve teraslarında gerçekleştirilmesi mümkündür. 
* Topraklı tarımda toprakların farklı fiziksel ve kimyasal yapıları nedeniyle gerçekleştirilemeyen üniform üretim, topraksız tarımda, toprak dışında ki koşullar istenilen şekilde düzenlenebildiği için gerçekleştirilebilir. 
* Üretim, bitkinin yetişmesi için uygun olmayan çorak, taşlı, tuzlu, çöl ve sığ alanlara da kaydırılabilir. 
* Bu yöntemle üretimde besin maddeleri suda erimiş olarak verildiğinden ayrıca ne organik ne de kimyasal gübrelemeye gerek yoktur. 
* Topraksız tarımda gübreler yani bitkiye verilen besin maddeleri daha etkin ve daha ekonomik bir şekilde kullanılır. 
* Harcanan bitki besin maddeleri daha verimli kullanıldığı için topraklı tarıma oranla daha azdır. Topraklı tarımda görülen yıkama, alt tabakalara sızma ve toprak tarafından tutulma ile ortaya çıkan kayıplar bu sistemde söz konusu değildir. 
* Gübreleme yani besin maddelerinin kök ortamında homojen olarak dağılımları söz konusudur. 
* Topraksız kültür yöntemiyle yetiştirilen bitkilerden alınan ürün, gerekli besinler yeteri kadar verildiği için daha lezzetlidir. 
* Besin maddelerinin dozları ayarlanarak bitkilerin vejetatif yada generatif fazda tutulmaları sağlanabilir. 
* Tuzlu sulama sularından yararlanılabilir. Tuzlu sular belli ölçüde iyi nitelikli sulama sularıyla karıştırıldıktan sonra kullanılabilir. 
* Bitkiler için su stresi sorunu yoktur. 
* Sızma, yıkanma ve buharlaşmadan doğan kayıplar azaldığı için sudan ekonomi sağlanır. 
* Topraksız kültür otomasyona uygundur. Sulama, gübreleme otomatize edilerek iş gücünden ekonomi sağlanır. 
* Topraksız tarımda kök ortamının pH, tuzluluk, besin maddesi dengesi ve hava su oranı daha sağlıklı bir şekilde ayarlanabilir. 
* Topraklı tarımda karşılaşılan potasyum ve kalsiyum eksikliğinden kaynaklanan yumuşak ve kof meyve eldesi söz konusu değildir. Alınan meyveler gayet dolgun ve serttir.
* Bazı topraksız tarım uygulamalarında sera oransal nemini ayrıca yükseltmeye gerek yoktur. O nedenle de oransal nemi arttırıcı önlem almak, düzen kurmak gereksizdir. 
* Toprak kaynaklı hastalık ve zararlılar ile yabancı otlar sorun olmaktan çıkar. Sterilizasyon gereken durumlarda ilaç harcamaları çok düşük olur. 
* Topraksız tarımda insan sağlığı açısından temiz ürün almak her zaman mümkündür. 
* Toprak kaynaklı hastalık ve zararlı sorunu çok az olduğundan kullanılan tarımsal ilaç miktarı düşer. Bu da hem üretim harcamalarını düşürmesi hem de temiz ürün eldesi bakımından büyük önem taşır. 
* Bir üretimin arkasından birkaç gün içinde yenisini başlatma şansı vardır. 
* Birim alanda ki bitki sayısı arttırılabilir. Topraklı tarımda bitki sıklığını etkileyen faktörler toprak ve ışıktır. Toprak devreden çıktığı için ışığın sorun olmadığı yerlerde sık dikim yapılabilir. 
* Topraksız tarım ekim nöbeti zorunluluğunu ortadan kaldırır. 
* Erkencilik topraklı tarıma kıyasla daha belirgindir. 
* Verim daha yüksektir. Örneğin domateste 15- 75 ton/da’ a yükseltilebilmiştir. 
* Topraksız tarımda teknik donanım arttıkça verimde artar. 
* Topraksız tarım uygulamaları verim artışına neden olur. Bu tarım şeklinde verimin topraklı tarımdan daha yüksek olmasının temelinde yatan gerçek beslenmelidir. Zira topraksız tarımdaki besleme çok daha bilinçlidir ve amaç bitkinin istediği miktar ve formdaki makro ve mikro besin elementleri bitkinin,günlük dozlar halinde hizmetine sunmaktır. 
* Topraktan farklı olan besin solisyonundan örnek almak çok daha kolaydır. Bu durumda topraksız kültüre bir avantaj olarak yansımaktadır. Zira kolay ve hızlı alınan bir örnek gerekli düzeltmelerin daha hızlı yapılmasını sağlayarak bitkilerdeki beslenme il ilgili saplamaların hızla düzeltilmesini mümkün kılmaktadır. 
* Topraksız tarımın üreticiye pek çok alternatif sunması bir başka yanıdır. Topraksız kültürde üretici sebze türüne, seranın durumuna parasına bakarak dikey ve yatay kültür ve eğik yüzeyler kültürü gibi katı ortam kültüründen veya su kültüründen birini seçebilir.
  • Site Yorumları
  • Facebook Yorumları Facebook Yorumları
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazılmadı. İlk yazan siz olabilirsiniz.